EMPRESA

INPREIN és una entitat fundada l'any 1997 i acreditada l'any 1998 com a Servei de Prevenció Aliè segons allò que disposa la llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995) i els seus posteriors Reglaments.

L'acreditació fou concedida per la delegació de Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya donant capacitat d'actuació en tots els sectors de l'activitat econòmica en les especialitats preventives de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia, Psicosociologia Aplicada i Medicina del Treball.

INPREIN compta amb una organització capdavantera. Un concepte de servei preventiu integral i integrat a les empreses clients i una vocació de donar resposta a totes les empreses amb l'objectiu de reduir els accidents de treball i les malalties professionals, garantint l'actuació i assessorament amb total cobertura tant tècnica com sanitària.

 

       
FNC