Suport Vital Bàsic i desfibril·lador extern automàtic

SUPORT VITAL BÀSIC I DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA)
Les malalties cardiovasculars son la primera causa de mort en el món occidental i d’entre aquestes destaca la mort sobtada cardíaca que majoritàriament succeeix fora de l’àmbit sanitari. L’evidència científica ha establert que les possibilitats de sobreviure depenen d’un reconeixement precoç d'aquesta situació.

NOU DECRET LLEI DOG 151/2012
Aquest decret estableix els requisits de la formació que han de tenir les persones que han d’aplicar la desfibril·lació. Mitjançant la regulació de programes de formació, inicial i continuada, es garanteix la formació del personal no sanitari segons les recomanacions dels principals consells i associacions especialitzats en l’àmbit de la resurrecció, els quals, també posen especial èmfasi en la necessitats de realitzar actualitzacions periòdiques de la formació.

A QUI VA DIRIGIT
Professionals i voluntaris que en l’exercici de les seves tasques es poden trobar amb pacients en situació d’aturada cardiorespiratòria. Treballadors amb responsabilitats a les empreses en aspectes de prevenció de riscos laborals. Ciutadans que vulguin adquirir competències en la pràctica de SVB i DEA.

CURS DE FORMACIÓ INICIAL
El curs consta de dos parts, la primera és teòrica, on l’alumne adquireix, juntament amb material audiovisual, els coneixements requerits. La segona part és pràctica, en la que s’utilitza un maniquí simulador, on l’alumne participa activament per tal d’adquirir les habilitats bàsiques. La durada del curs es de 6 hores distribuides en 1 hora teòrica i 5 hores pràctiques.

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA
El curs consta de un recordatori teòric i una simulació complerta d’una seqüencia d’actuació amb el DEA amb una posterior avaluació. La durada del curs es de 90 minuts.

CERTIFICAT
L’alumne obtindrà el certificat del CONSELL CATALÀ DE LA RESSUSCITACIÓ. El personal sanitari que realitzi el curs rebrà 3,1 crèdits. Els docents que imparteixen els cursos son personal acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) i pel Consell Català de la Ressuscitació(CCR), per la realització els cursos De SVB i DEA, amb una llarga experiència en docència i primers auxilis.

LLOC D'IMPARTICIÓ
Les sessions de formació s’imparteixen a les instal·lacions d’INPREIN centre homologat per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya i per el Consell Català de Ressuscitació.

INSCRIPCIONS
L’ inscripció està oberta tot l’any, els cursos es realitzaran sempre que hi hagi un mínim de 6 i un màxim de 18 alumnes.

CURSOS BONIFICABLES PER LA FUNDACIÓ TRIPARTIRA
Per inscriure’s als cursos cal sol·licitar el full d’inscripció: correu electrònic a inprein@inprein.com o per tel. 93.302.61.00