AVÍS LEGAL

Aquesta plana Web (WWW.INPREIN.COM | WWW.INPREIN.CAT) té com a objectiu facilitar al públic en general informació relativa als productes i serveis d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL.

La utilització d'aquesta publicació digital i el seu contingut està subjecta a les condicions d'ús especificades en aquest apartat. La utilització del lloc web (WWW.INPREIN.COM | WWW.INPREIN.CAT) suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions de la present Informació Legal. Si no accepta els següents termes i condicions, li preguem que s'abstingui d'utilitzar la nostra plana Web i el seu contingut. Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les Condicions presents.

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL és titular de tots els drets sobre el software de la plana Web així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s'incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis que no són propietat d'aquesta Companyia, les marques dels quals estan enregistrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL. Aquesta plana Web conté referències a marques comercials o marques enregistrades d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL.

Queda prohibit el seu ús sense el consentiment previ i exprés d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL. Totes les demés referències a altres marques comercials o enregistrades pertanyen als seus respectius propietaris. INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL autoritza a qualsevol persona per descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol plana d'aquest Web, però exclusivament per al seu ús personal i, sempre i quan, no infringeixi el copyright o qualsevol altre dret de propietat d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL, ni canviï, modifiqui, o suprimeixi qualsevol Informació, contingut, o les seves advertències. La còpia d'Informació no ha d'entendre's com una autorització per transferir a qualsevol Persona els drets de propietat d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL. INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL prohibeix la còpia, duplicació, redistribució, comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web encara que se'n citin les fonts, excepte consentiment per escrit d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL.

nota: imatges de freepick.com

2. CONFIDENCIALITAT DE LES COMUNICACIONS DE L'USUARI.

Tota la informació que rebi INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL a través d'aquest lloc Web no es considerarà confidencial. Qualsevol altra informació que sigui enviada a INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL a través d'aquestes pàgines Web podrà ser utilitzada, reproduïda, transformada, transmesa o difosa per INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL a voluntat.

INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL respectarà la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants a la plana Web en aplicació de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Quan l'usuari ens proporciona la seva informació personal, generalment l'utilitzarem per respondre a les seves preguntes, processar les seves comandes o proporcionar-li accés a la informació de compte específic. També, per millorar la nostra relació amb els nostres clients i/o persones de contacte.

La informació enviada a INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL a través d'aquesta plana Web a efectes de selecció de personal es mantindrà en la més estricta confidencialitat i es tractarà conforme a la legislació europea o nacional, segons correspongui, relativa a la privacitat de la informació. L'enviament per la seva part d'aquesta informació implica l'autorització per a que INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL l'usi per valorar la seva candidatura, i per a transferir-la a qualsevol filial o empresa associada a INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL, on sigui tractada segons els mateixos principis.

Qualsevol altre ús de les dades personals diferent als citats, requerirà del previ i exprés consentiment de l'usuari. Si desitja actualitzar la seva informació personal, posi's en contacte amb el nostre Departament de Recursos Humans.

3. ENLLAÇOS A LLOCS DE TERCERS.

INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs als hipervincles als que es faci referència en aquesta plana. L'establiment de l'hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL i el propietari de la plana Web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL dels continguts o serveis allí oferts posats a disposició del públic.

4. VINCULACIÓ A AQUEST LLOC.

Pot crear vincles a aquest lloc des d'altres en funció dels termes a baix indicats. Un lloc vinculat al lloc Web d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL:

o Pot estar vinculat al contingut del lloc d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL, però no pot reproduir-lo.
o No ha de crear un entorn d'explorador o amb marcs al voltant del contingut d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL.
o No ha de implicar que INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL es responsabilitza dels seus productes
o No ha de presentar informació errònia entorn a la seva relació amb INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL.
o No ha de presentar informació falsa sobre els productes o serveis d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL.
o No ha d'utilitzar el logotip d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL sense previ permís d'aquesta companyia
o No ha d'incloure contingut considerat desagradable, ofensiu o controvertit i ha de contenir exclusivament contingut apte per a totes les edats.

5. EXENCIÓ DE RESPONSABILITAT.

Queda expressament prohibida qualsevol alteració, canvi, modificació o adaptació d'aquesta plana Web o de qualsevol informació que la mateixa contingui. Basant-se en els principis generals dels processos de comunicació electrònica, INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL no es fa responsable de cap dany o perjudici en el software o hardware de l'usuari que es derivi de l'accés a la seva plana Web o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a aquesta plana Web o que el mateix estigui lliure d'errors.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents condicions. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de qualsevol dels continguts d'aquesta plana Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a les seves planes web.

6. MENORS.

Els nens no haurien d'enviar cap informació personal, sense el consentiment dels seus pares o tutor, als llocs web d'INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL. INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL recolza a tots els pares o tutors a ensenyar als nens a realitzar una utilització sana, segura i responsable de la informació personal a través d'Internet. INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL no emmagatzemarà o usarà de forma conscient cap informació personal enviada per nens per a cap propòsit, incloent l'enviament a tercers.

7. JURISPRUDÈNCIA.

Les Condicions exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola. Els Usuaris d'aquest lloc web renuncien de manera expressa a qualsevol altre aforament que pugui correspondre'ls, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei i es sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a la resolució de qualsevol qüestió que pugui suscitar-ne sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes Condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús.

8. CONTACTE LEGAL

Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti amb nosaltres. INPREIN@INPREIN.COM
Copyright: © 2007. INPREIN INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL.

Prohibida la seva reproducció total o parcial. Avís Legal.